Skip to main content

Contrologia

És el nom que el seu creador li va donar al que avui coneixem com mètode Pilates

La Contrologia, que és la manera com el seu creador anomenava al mètode Pilates, té com a principal objectiu aconseguir un cos més fort i flexible, a més d’una figura més estilitzada. Consisteix en un programa d’entrenament físic i mental que es dedica a explorar el potencial de canvi del cos humà.

L’objectiu final de l’entrenament a partir del mètode Pilates és assolir un millor funcionament corporal basant-se en l’enfortiment del centre d’energia. Per al mètode Pilates, el centre d’energia és la circumferència del tronc inferior, l’estructura que soporta i reforça a la resta del cos.

El mètode es basa en l’aplicació de sis principis bàsics fonamentals.

Centre

El centre d’energia és per a la contrología la part del cos que s’extén des de la base de les costelles fins per sota de la pelvis. És el pilar fonamental del mètode ja que tota la feina comença a partir del centre i continua des d’aquest.

Concentració

En fer els exercicis és fonamental tenir present tot el que es treballa i és enfocant la concentració que s’aconsegueix una total consciència del cos.

Control

Hubertus Joseph Pilates va anomenar el seu mètode L’Art del Control o contrologia. És important aconseguir el control del cos en moviment, de la ment sobre el cos i del patró de respiració.

Precisió

A la Contrología tots els exercicis tenen una estructura clara, una forma precisa i una dinàmica adequada. S’ha de tenir molta atenció en els detalls ja que la qualitat dels moviments és més important que la quantitat.

Respiració

Per a Hubertus Joseph Pilates forçar l’espiració completa era clau per a una correcta inspiració. Segons ell calia expulsar l’aire viciat dels pulmons completament abans de tornar a fer la següent inspiració.

Fluïdesa en els moviments

En l’entrenament a partir del mètode Pilates treballant interiorment des d’un centre fort els moviments flueixen cap enfora. Els exercicis són seqüències de moviments fluits, fets sense rigidesa, sense brusquetats i amb una dinàmica específica.